werk
Brutsempoort

Het programma voor beide deellocaties wordt voorzien in 2 gelijkaardige volumes, het ene horizontaal, het andere verticaal geplaatst. Hiermee bekomen we een samenhang tussen beide gebouwen doordat ze vormelijk een sterke gelijkenis vertonen, zonder echter identiek te willen zijn.

Het project werkt zo verschillend op 2 niveaus: als een structurerende twee-eenheid binnen Brustempoort enerzijds en met de 'toren' als een icoon voor de stad langs de N80 anderzijds.

De ruimtelijke samenhang verder versterkt door de éénmakende aanpak voor het maaiveld. Het gemanipuleerde maaiveld verbindt het binnengebied met de ventweg en de N80. Zo ontstaat een plein dat de commerciële ruimtes op deze 2 niveaus ontsluit.

De toren is een stapeling van ruimtes in de perimeter van de bouwenvelop met in het midden een groot gat met een uitgesproken publiek karakter. De trappen en ruime terrassen worden heel uitnodigend en evident bereikbaar gemaakt zodat de winkels op de verdiepingen een natuurlijke verderzetting zijn van het shoppingcircuit op het maaiveld. Het woongebouw is opgevat als een vrijstaand gebouw en ruimtelijke tegenhanger van de 'toren'. Het gebouw is opgetild boven het maaiveld zodat de binnenplaats van het 3 bouwlagen tellende gebouw zich opent naar het maaiveld en hierdoor een heel open en ruimtelijk karakter krijgt

Ingenieur technieken: Abetec
opdracht: wedstrijdontwerp nieuwbouw woningen en commerciële ruimten, ondergrondse parking
opdrachtgever: privé
locatie: sint-truiden, belgië
jaar: 2010
programma: ondergrondse parking met 120 plaatsen, 24 appartementen, 8.000m² commerciële ruimtes en kantoren
status: wedstrijd
partners: i.s.m. eagles of architecture, util - ingenieur stabiliteit, abetec - ingenieur technieken

[tekst sluiten]
1/15
Brutsempoort