werk
OCMW Eeklo

De welzijnscampus 'de Zuidkaai' heeft een duidelijk en coherent karakter; de bestaande gebouwen van beperkte omvang zijn zo ingeplant dat er tussen de gebouwen verschillende plekken ontstaan, eveneens van beperkte schaal. De buitenruimte met mooie grote bomen rijgt al deze gebouwen en buitenplaatsen aaneen tot één sterk geheel. De voorgestelde inplanting en bouwenvelop respecteert en continueert deze eigenschappen van de campus. De tuin met beschermde boom wordt door de inplanting van het nieuwe gebouw mooi begrensd zonder de ruimte echter hermetisch af te sluiten.

Het nieuwe ocmw-gebouw bestaat uit 2 werelden die gekoppeld zijn door middel van een eenvoudige circulatie. Het publieke programma, de eerste wereld, is ontworpen rond een interne publieke straat met verschillende adressen, rekening houdend met de nood aan privacy van de bezoekers. De publieke straat ligt in de lengterichting van het gebouw. Zo heeft men een doorzicht vanuit de inkom tot aan de andere kant van het gebouw waar zich de spreekkamers bevinden en nog verder door kijkt men op het terrein. De straat is uiterst eenvoudig opgebouwd: Men komt binnen via de overdekte inkom en komt aan bij de balie en de wachtruimte die een as vormen die haaks op de as in de lengterichting staat. De spreekkamers liggen verderop, in de tweede helft van het plan, met hun ingangen op de publieke straat. De hoofdtrap naar het kantoorgedeelte op de eerste en tweede verdieping bevindt zich ook in dit gedeelte en is het enige element dat de symmetrie van het grondplan doorbreekt. Dit om het doorzicht van de as in de lengterichting te bewaren.

Vanaf de eerste verdieping begint de tweede wereld, het private en administratieve gedeelte. Hier wordt duidelijk de kaart getrokken van de flexibiliteit. De kantoorvloeren zijn ontworpen op een module van 1m35 die alle bouwonderdelen op elkaar afstemt en een aanpasbaarheid van de inrichting mogelijk maakt. De flexibiliteit en modulering van de kantoorvloeren zorgen er voor dat ombouwen van landschapskantoor naar individuele kantoren en andersom makkelijk realiseerbaar is. Op de tweede verdieping bevindt zich, naast de open refter, nog een buitenruimte.

opdracht: administratief centrum
opdrachtgever: ocmw eeklo
locatie: zuidkaai, eeklo
jaar: 2012 - ...
oppervlakte: 2000 m²
budget: € 2.135.000
status: in aanbesteding
partners: i.s.m eagles of architecture, util - ingenieur stabiliteit, henk pijpaert engineering - ingenieur technieken

[tekst sluiten]
1/5
OCMW Eeklo