werk
Stationsomgeving Eeklo

Het station in Eeklo is het eindpunt van de treinverbinding met Gent. Het is tevens een belangrijke draaischijf van het regionaal busvervoer. Daarenboven kruisen verschillende fietswegen elkaar in de directe omgeving van het station. In de toekomst zal het station nog verder versterkt moeten worden als draaischijf voor openbaar vervoer in Meetjesland.

Omdat de stationsomgeving vandaag een onduidelijk ingerichte en weinig aangename plek is moet deze in de toekomst omgevormd worden tot een aantrekkelijke verblijfsruimte die een belangrijke stedenbouwkundige schakel in de stad vormt. De nabijgelegen open ruimte, bestemd voor woningbouw, en de diverse saneringen van voormalige bedrijfspanden en de overige vrije ruimte rond het station bieden de mogelijkheid om de site te herinrichten. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is het ontwerpen van een kwalitatieve pool van stedelijke functies en een poortfunctie voor gebruikers van het openbare vervoer. Het publieke domein wordt heraangelegd als kwalitatieve en herkenbare verblijfs- en doorgangsruimte.

Door het verplaatsen van het station in de richting van het stadscentrum wordt de binding tussen stad en station maximaal uitgespeeld. Reizigers stappen vanuit de trein meteen de stad binnen. Een transferium wordt ingepland aan de kruising van de N9 met de Stationstraat en de Oostveldstraat en is zo meteen zelf het gevraagde stedelijke plein en het kopgebouw als ruimtelijke afsluiting van de stationstraat. Het transferium wordt een scharnier tussen twee belangrijke stedelijke ruimtes: de Stationstraat en de invalsweg N9. De zone achter het transferium komt door het opschuiven van het station in de richting van het centrum vrij voor ontwikkeling. De kwaliteit van de stedelijke ruimte van de stationsomgeving en de uitstraling ervan op de stad is echter onafhankelijk van deze ontwikkeling.

Het transferium wordt zowel op technisch als op ruimtelijk vlak over de spoorweg heen als één geheel wordt ontworpen. Het trein- en busstation worden overdekt door één luifel, waardoor het meteen als een ware O.V.- knoop wordt gelezen. Het transferium wordt vormgegeven als een stedelijk plein dat gedeeltelijk overdekt is en waarop treinen en bussen toekomen. De gevraagde 150 parkeerplaatsen worden over 2 verdiepingen verdeeld langs de N9, meteen achter de stationsluifel gelegen. De bovenste laag sluit aan op het eerste perron en de onderste laag ligt half verdiept ten opzichte van het maaiveld. Langs beide zijden van het spoor worden fietsenstallingen ingepland die overdekt zijn door de luifel of opgenomen zijn in de parking.

opdracht: reorganisatie trein- en busstation en omgeving
opdrachtgever: stad eeklo, nmbs, de lijn
locatie: station- en oostveldstraat, eeklo
jaar: 2009
budget: € 9.148.000
status: studieopdracht
partners: EuroImmoStar

[tekst sluiten]
1/5
Stationsomgeving Eeklo